Waarom we er zijn?

Organisaties die mensen met kanker ondersteunen hebben vaak hetzelfde doel, maar ook dezelfde uitdagingen. The Majin Foundation is een knooppunt dat hen samenbrengt om hun noden samen aan te pakken en oplossingen op maat te zoeken.

Onze aanpak

The Majin Foundation pikt signalen op van organisaties en projecten voor mensen met kanker. We bouwen een netwerk op om krachten te bundelen, en om samen oplossingen op maat te vinden. 

The Majin Foundation neemt daarbij verschillende rollen op: we detecteren de noden, we stimuleren de samenwerking, we begeleiden de organisatieontwikkeling, zijn een warm klankbord. Op die manier sturen we aan op een project dat autonoom kan werken, ook zonder ons.

“Onze uitdaging is om het bestaande aanbod te versterken en er nadien voor te zorgen dat die ondersteuning voor mensen met kanker zich ook verder verspreidt. Samenwerken is hierbij het sleutelwoord. Daarom investeren we in een hecht netwerk van partners.” — Laurence Femont, directeur

Wil jouw organisatie samenwerken met The Majin Foundation?

Zet je een project op om mensen met kanker te ondersteunen? Wil je samen met ons de juiste richting zoeken om je initiatief verder te versterken? Op zoek naar partners met hetzelfde doel?

Contacteer ons