Het aanbod versterken.

In de breedte én de diepte.

Concreet – Onze aanpak

Starten doen we steeds vanuit signalen die we opvangen bij initiatiefnemers, bij bestaande projecten en organisaties. The Majin Foundation neemt verschillende rollen op, op maat en afgestemd op de vragen en noden van onze partners. Bij aanvang detecteren we waar de uitdagingen liggen, en brengen we mogelijke partners met dezelfde doelen samen. We gaan na hoe we kunnen inspelen op wat leeft: we inspireren, stimuleren kennisdeling, zoeken oplossingen, faciliteren de samenwerking. Op die manier ondersteunen we de organisatieontwikkeling en vergroten we de kracht van het netwerk. Ons uiteindelijke doel is een autonome werking die verder kan groeien en een krachtige stem heeft, ook zonder The Majin Foundation.

Strategische projecten

Mensen met kanker en hun omgeving moeten steun vinden om te herstellen, voor zichzelf te zorgen en de draad terug op te pikken. The Majin Foundation is een supporter van en voor organisaties en initiatiefnemers die deze ondersteuning bieden. We inspireren hen, bouwen hun projecten samen verder uit, maken hun werking bekend en verbinden hen. Die unieke benadering vertalen we in onze strategische projecten. Nieuwsgierig? Lees er onderin meer over!

Netwerk coaches bij & na kanker

Op vraag van de sector ging The Majin Foundation op zoek naar partners om een netwerk op te bouwen van en voor gekwalificeerde coaches die zich specifiek op mensen met kanker richten.

Allezi

Samen met Stichting tegen Kanker werken we aan een onafhankelijke federatie rond coaching bij kanker en werk: opleidingen die een kwaliteitslabel afleveren, een netwerk van gecertificeerde coaches en intervisie- en supervisiemomenten. We zijn dan ook erg trots op het netwerk Allezi!

Netwerk Ondersteuningshuizen

The Majin Foundation bracht alle bestaande Belgische ondersteuningshuizen voor mensen met kanker samen in een netwerk dat hen versterkt: het netwerk Together for Global Care.

Wat we doen

We verenigen de sector in inhoudelijke verdieping, zetten een gezamenlijk registratie- en evaluatiesysteem op, maken hen zichtbaar, geven hen een stem in het politieke veld. We worden zo een erkend netwerk en een gewaardeerde partner voor actoren in het werkveld rond kanker.

Kennisknooppunt

The Majin Fundation is een onafhankelijk knooppunt dat netwerkvorming stimuleert bij organisaties voor mensen met kanker. Vanuit die positie zijn we een centraal aanspreekpunt waar kennis en expertise samenkomen.

Onze netwerken helpen

Als kennisknooppunt hebben we een vinger aan de pols en zijn we een gesprekspartner voor initiatiefnemers, overheden en organisaties. Via onze netwerken zijn we perfect op de hoogte van innovatieve thema’s en detecteren we nieuwe noden.

Stap jij in een van de projecten van The Majin Foundation?

The Majin Foundation is een dynamisch netwerk en een onafhankelijk kenniscentrum.

We zijn voortdurend op zoek naar partners die een duurzaam project voor mensen met kanker opzetten. We willen initiatiefnemers ontmoeten om hun kennis en ervaring met ons en elkaar te delen.

Wij brengen je samen met mensen en organisaties met dezelfde doelen, dezelfde vragen en dezelfde hindernissen. We bundelen de krachten en gaan samen voor oplossingen op maat. We bouwen kennis en kunde op, en geven jouw project een stem.

Contacteer ons