The Majin Foundation

Platform Majin Massage & cancer streeft naar kwaliteitsopleiding en meer erkenning

Touch & be touched

Het lichaam van mensen met kanker krijgt fysiek veel te verduren. Operaties, wekelijkse injecties, amputaties … de tol voor je eigen lichaam is groot. Vervreemding van jezelf. Net daarom is het cruciaal om na de behandeling opnieuw met liefde naar je eigen lichaam te kijken. Het te omarmen en te koesteren.

Massage bij kanker helpt je om je eigen lichaam opnieuw graag te zien. En zo het genezingsproces te bevorderen.

Samen het voortouw nemen

In Vlaanderen en Wallonië zijn er diverse organisaties die geloven in de helende kracht van massages bij mensen met kanker. Ook meer en meer ziekenhuizen, artsen en zorgverleners zijn zich bewust van die noodzaak. Goed nieuws, maar de weg is nog lang. Bovendien is er een groot verschil tussen een traditionele en een massage bij kanker. Laurence van The Majin Foundation zocht de sector op: “Laten we samenkomen, naar elkaar luisteren en kijken wat ons verenigt. En samen de kar trekken in België om mensen met kanker te laten kennismaken met die specifieke vorm van massages.”

 

Toegang naar veel diensten

'n Witte Roos Rina Gubanski

Rina Gubanski, massagedeskundige en oprichter van ’n witte Roos’, geeft onder andere aan kankerpatiënten in ziekenhuizen over heel België haar speciale herbalanceringsmassage. Voor Rina is de meerwaarde van het platform duidelijk: “Commercialisering hou je niet tegen waardoor meer en meer mensen het vak ontdekken. Net daarom is het belangrijk om duidelijk af te bakenen welke technieken rond massage bij kanker van tel zijn. Ik pleit voor een kwaliteitslabel om ons vak verder te professionaliseren.”

“Ik ga ervanuit dat we als platform een bloem zijn met veel blaadjes waar zoveel mogelijk mooie verhalen uit groeien.”

“Onze dienstverlening gaat breed naar een specifieke groep van mensen. Als een open portaal willen we mensen met kanker de weg wijzen naar de specialisten in massage bij kanker, richtlijnen geven aan artsen, aanbod van zorghuizen in kaart brengen, …”

“The Majin Foundation is de initiator van het platform”, erkent Rina. “We horen hoe andere organisaties werken en geven elkaar tips. Aan ons om ervoor te zorgen dat het platform op termijn op eigen benen kan staan.”

Het uitbouwen van een kwaliteitsvolle opleiding

Mes Mains pour Toi Catherine Bauraind

Catherine Bauraind van Mes Mains pour Toi werkt samen met een team uit Québec dat al 20 jaar ervaring heeft opgebouwd rond massages met kanker. “De waarde van het platform is dat het de expertise hierover in België rond de tafel brengt. Ik hoop er vooral een kwaliteitsvolle en veilige opleiding rond massages voor personen met kanker uit te werken. Alles begint met een elementaire basis waar iedereen zich best aan houdt. Nadien is het aan elke massage-therapeut(e) om zijn of haar accenten toe te voegen.”

“Mijn ultieme doelstelling voor het platform? Een platform dat binnen vijf à tien jaar bestaat uit zowel Nederlandstaligen als Franstaligen die samen de kar getrokken hebben om een kwaliteitsvolle opleiding uit te bouwen.”

Het platform is nog jong. Catherine vindt het verrijkend dat zowel de Franstalige als Nederlandstalige gemeenschappen rond de tafel zitten. “Net door die taalwissel zet het ons aan om extra duidelijk te omschrijven waarvoor we de krachten zullen bundelen.”

Met pioniers uit de sector

Massages voor Iedereen Nicole Van Beek

Nicole Van Beek van Massages voor Iedereen juicht het platform toe omdat er een aantal experts uit de sector samenkomt die specifiek streven naar een gelijkwaardige massageopleiding voor mensen met kanker. “Momenteel ontbreekt een kader waardoor er velen op eigen houtje de sector betreden. Bovendien merken we op dat de zorgsector ook vragende partij is om te weten hoe je iemand met kanker het best een massage kan geven.”

“Niet toevallig is de baseline van het platform ‘touch & be touched’. Het belang van fysieke aanraking om er mentaal weer bovenop te komen.”

Tijdens het platform merkt Nicole dat ze met de pioniers uit de sector samenzit. “Eerlijk gezegd was het voor mij verhelderend toen The Majin Foundation iedereen samenbracht. En opgelucht: er zijn nog mensen daarmee bezig. De verdienste van The Majin Foundation is dat ze dit alles bespreekbaar maakt. “Kaarten op tafel, elkaar leren kennen en het hogere doel vooropstellen: kwaliteitsvolle opleiding en meer erkenning voor massages met kanker. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië.”

“We moeten de weg van de massagetherapeut naar de persoon met kanker zo kort mogelijk houden. Ik ben ervan overtuigd dat het platform ons meer visibiliteit zal geven om mensen met kanker te bereiken.”

Zorg voor jezelf

The Majin Foundation Laurence Femont

Op termijn hoopt The Majin Foundation dat de verschillende organisaties de vruchten kunnen plukken van de kracht van het platform. “Onze rol is hier ondergeschikt aan. We treden op als initiator en facilitator zodat het platform de basis kan leggen om een erkende en kwalitatieve opleiding uit te werken”, stelt Laurence. “Hiermee focust The Majin Foundation op haar tweede pijler ‘Zorg voor jezelf’. We geloven heel hard dat massage bij kanker het genezingsproces bevordert. En daarom willen we die sector verenigen om samen sterker te staan.”

zorg