The Majin Foundation

Sector verenigd in Majin Network, Together for Global Care

Streeft naar een beter welzijn voor mensen met kanker

Alleen ga je snel, maar samen geraken we verder. Met dat in het achterhoofd brengt de Majin Foundation verschillende organisaties in België samen. Allemaal organisaties met duurzame initiatieven om mensen met kanker te ondersteunen.

En die de hartslag van de Majin Foundation belichamen: Herstel goed, zorg voor jezelf, ga ervoor.

“Kunnen we elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren en ideeën delen”, stelde Laurence van de Majin Foundation voor. “En ook: samen de krachten bundelen. Het is de sleutel om onze stem harder te laten weerklinken bij het grote publiek, zorgsector en beleid.” De enthousiaste groep startte met een werkbezoek in Maggies Centres in Londen. Meteen ook de geboorte van een nieuw netwerk.

Samen sterk

ondersteuningshuis La Vie-là Ottignies Anne-Pascale Schillings

“We delen dezelfde vragen en frustraties. Er is een gevoel van verbondenheid om kennis uit te wisselen en gemeenschappelijk projecten op te starten. Denk aan vrijwilligerswerking of opleidingen organiseren.”

complementaire organisaties

Volgens Anne-Pascale was er zonder The Majin Foundation geen sprake van dit netwerk. “Laurence en Majin doen dit uitstekend: als  facilitator laten ze iedereen aan het woord en  reiken ze een kader aan om ons te structuren. Verschillen komen naar voren, antwoorden vullen de leegtes op. De organisaties zijn heel erg complementair. Ook interessant: zowel Vlaamse als Waalse organisaties zitten samen. Dat levert een rijk inzicht op aan beide kanten van de tafel.

Behalve een praktische samenwerking tussen elkaar hoopt Anne-Pascale nog een hoger doel te realiseren met dit platform. “Ontegensprekelijk: we moeten investeren in een solide en duurzame structuur om als volwaardige gesprekspartner mee aan de tafel te zitten bij het beleid. We kunnen alleen geloofwaardig zijn als we zoveel mogelijk krachten uit het veld gebundeld hebben.”

Efficiënter werken

Inloophuis De Kolibrie in PeerRia Plasschaert

“Hoe kunnen we via schaalvergroting elkaar versterken? Dat is voor Ria Plasschaert van Inloophuis de Kolibrie in Peer de grote meerwaarde van het netwerk. “We hoeven zelf niet het warm water uit te vinden als het ergens anders al uitstekend loopt.” Meteen bevestigt Ria ook de cruciale rol van The Majin Foundation: “Je hebt iemand nodig die de verschillende organisaties aan tafel uitnodigt en de kar trekt. Als je dat overlaat aan de groep, dan dreigt dit tussen de mazen van het net te vallen. Fijn ook dat er een viermaandelijks overleg is én we dit altijd mooi op tijd kunnen inplannen.”

kennisbank met best practices

Ria ziet het Network Majin – Together for Global Care evolueren naar een ruimte om van elkaar te blijven leren en kennis te delen. “Door de kruisbestuiving tussen elkaar maximaal te laten spelen kunnen we ook nieuwe organisaties inspireren.” Op lange termijn wil Ria graag streven naar een homogeen en erkend kwaliteitslabel om bij de overheid het respect en de middelen te krijgen die de sector verdient.

“Talrijk onderzoek heeft al uitgewezen dat wie zich goed in zijn vel voelt, sneller geneest en integreert in de maatschappij. We hebben dringend een herverdeling van die middelen nodig. Tot zolang we dit niet bereikt hebben moeten we ons netwerk blijven versterken”, meent Ria.

Meer zichtbaarheid

Maison Mieux-Être in CharleroiAnne Humblet

Voor Anne Humblet, Maison Mieux-Être in Charleroi, is de grote meerwaarde van het platform meer zichtbaarheid bij het grote publiek. “Familie en vrienden van mensen met kanker, artsen en ziekenhuizen, … ze moeten de huizen kennen. En de mensen met kanker de weg ernaartoe tonen.”

De klik om vol te gaan voor een netwerk is er gekomen na het bezoek in Maggies Centres vorig jaar. “Die uitwisseling aan informatie, het bezoek, de gesprekken … waren heel erg leerrijk. Ik onthoud vooral: investeer in kwaliteit en warme ruimtes waar mensen met kanker meteen gastvrij ontvangen worden. Die eerste indruk is cruciaal.”

autonoom

“The Majin Foundation is de centrale motor die het hele netwerk niet enkel geïnitieerd heeft, maar voorlopig ook draaiende houdt. Doel is om op termijn autonoom te functioneren. Het netwerk heeft zijn doel niet gemist als we over 5 à 10 jaar in de nabijheid van alle grote ziekenhuizen een huis voor ondersteuning hebben. Het is aan ons om actief ons bestaan te promoten en een onmisbare schakel in het netwerk van dokters en ziekenhuizen te worden.”

Meer impact en erkenning

The Majin FoundationLaurence Femont

Het uiteindelijke doel van het netwerk voor The Majin Foundation tweeledig: “Enerzijds een bron van kennisuitwisseling om van elkaar te leren en professioneler, efficiënter te werken. Anderzijds willen we via een stevige structuur streven naar erkenning en financiële ondersteuning.” “En dat lukt alleen maar als we de kracht van het getal laten spreken: ons verenigen en samen met 1 stem naar buiten komen. Dat was van dag 1 de ambitie voor de Majin Foundation om onze schouders onder dit netwerk te zetten.”

Op termijn is het de bedoeling dat de verschillende organisaties de vruchten kunnen plukken van de kracht van het netwerk. “Onze rol is hier ondergeschikt aan. We treden op als initiator en facilitator zodat het netwerk kan uitgroeien tot een duurzaam initiatief.  Met als eindresultaat: de levenskwaliteit voor mensen met kanker vergroten en hen opnieuw de kracht te geven om ervoor te gaan.

zorg