The Majin Foundation

Rust brengt raad

Het einde van de zomer nadert. De vakantie zit er voor de meesten op. Tijd voor het Majin Network om er weer in te vliegen. Geen gebrek aan goede ideeën na de vakantie. Er staan meteen ook al enkele belangrijke thema’s op de agenda. Tine bijt de spits af met een presentatie over hoe we gegevensregistratie en impactmeting aan elkaar zullen koppelen. Registreren en meten gaan immers hand in hand. De resultaten van de impactmeting kunnen later gebruikt worden om aan fondsenwerving te doen.

Vervolgens komt het voorstel aan bod om de structuur van het netwerk aan te passen. Op die manier willen we zo accuraat mogelijk aan de noden van de huizen kunnen voldoen. Deze noden zijn voor nieuwe initiatieven immers anders dan voor ervaren huizen. Een akkoord over de nieuwe structuur staat op de agenda van de volgende vergadering. De aanwezige leden lijken er alvast voor te vinden.

Tine en Els lichten de groep nog in over twee voor de inloophuizen interssante initiatieven. Zij kunnen zichzelf op een volgende vergaderig komen voorstellen, zodat iedereen hen persoonlijk hun vragen kan stellen. Aan het einde van de vergadering wordt tijd gemaakt om informatie te delen en ervaringen uit te wisselen. Ook dat is elkaar versterken. Altijd zo mooi om zien!

In het najaar staat alweer de laatste vergadering van 2018 gepland. Aan agendapunten geen gebrek! Het Majin Foundation-team kijkt er alvast naar uit om samen met het Network Majin – Together for Global Care te blijven werken aan een betere ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten.