The Majin Foundation

De mens achter de kanker staat centraal

Het netwerk wil de levenskwaliteit van iedere patiënt verbeteren door een ruim omvattend aanbod aan zorgen en ondersteuning aan te bieden in een kader dat overal in België gelijkaardig is. Tijdens deze vergadering krijgt de missie een concretere invulling.

In kleinere groepen thematische onderwerpen uitwerken. Dat is de werkwijze waar het netwerk voor kiest. Op deze manier kan de aanwezige kennis en expertise ten dienste van iedereen in het netwerk worden gesteld. Zo worden enerzijds de organisaties maar ook de zorg voor mensen met kanker versterkt.

beeld1

“Het doet deugd om regelmatig te overleggen met elkaar. We voelen een noodzaak om elkaar meer te ontmoeten in kleinere groepjes.”

beeld2

“Met onze werkgroep willen wij een visiedocument uitwerken rond de rol van een coördinator. Iedere organisatie zal dit document kunnen aanpassen aan zijn eigen werking.” Janik

beeld3

Sofie zal met haar groep een draaiboek uitwerken rond vrijwilligerswerking. “Ik vind het heel fijn om met iets concreet naar huis te gaan.”

Stappenplannen zijn ontwikkeld rond concrete cases. Iedereen weet waarmee aan de slag te gaan. Het netwerk is op de goede weg om haar werking verder te concretiseren en een meerwaarde te betekenen voor elkaar. Concreet zijn het de patiënten die hier beter van zullen worden. The Majin Foundation blijft deze positieve groep graag verder faciliteren om dit waar te maken.

zorg