The Majin Foundation

blikt vooruit

Dit jaar loopt op z’n eind en het Network Majin – Together for Global Care blikt alvast vooruit naar het volgende. Tijdens deze laatste vergadering van 2017 werd weer heel wat werk verzet. Nadat het charter in grote lijnen nog eens was overlopen, werd in twee groepjes gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten.

Op de eerste vergadering van het nieuwe jaar zal het charter ter ondertekening aan de leden worden voorgelegd.

Het Network brainstormde ook over de thema’s waarop zij het komend jaar wil werken. Deze werden bepaald bij wijze van stemming. Ook de data waarop in 2018 zal worden vergaderd, werden vastgelegd.

Het Network Majin is helemaal klaar voor het nieuwe jaar!