The Majin Foundation

22 september 2016

Een ganse dag trekken een aantal pioniers zich terug om “het Platform Majin, Massage & cancer” verder vorm te geven, om elkaar beter te leren kennen en misschien ook een woordje Frans of Nederlands op te pikken…

We werken een position paper uit die omschrijft hoe het Platform het welzijn van de patiënt zal bevorderen. Hoe kan de patiënt optimaal  genieten van de expertise van de deelnemers die verenigd zijn binnen het Platform Majin? Door elkaars werkwijze en aanpak beter te kennen leren de deelnemers ook bij. De patiënten hebben er alleen maar baat bij zegt Cédrine.

Waarop Rina poëtisch opmerkt:

“We hebben elk onze eigen kleur maar samen vormen we een regenboog.”

workshop_massage1

Massage bij kanker moet aan een degelijke basiskwaliteit beantwoorden en dat moet vanuit de verschillende opleidingen gegarandeerd kunnen worden. De groep zal hiervoor een kader uitwerken en een werkgroep gaat hier rond aan de slag.

We zijn dagelijks in contact met anderen die eveneens het welzijn van mensen met kanker nastreven. Het Platform streeft ernaar in België de vertegenwoordiger zijn op gebied van massage bij kanker.

Hoe kunnen we nu goed samenwerken om zo efficiënt mogelijk ons doel te bereiken? Volgens Catherine wordt de grootste meerwaarde gecreeërd wanneer iedereen zijn eigenheid kan behouden maar toch een gezamelijk doel voor ogen kan gehouden worden.

“Hoe kunnen we sterker staan, efficiënter communiceren en samenwerken zodat artsen en ziekenhuizen ons als volwaardige partners zien?”, Brigitte

sfeerbeeld_brainstorm_massage

Het Platform Majin heeft op deze inspirerende dag een missie uitgewerkt. De groep heeft onderlinge afspraken gemaakt waardoor het Platform verder aan het werk kan. En dit steeds ten dienste van het welzijn van de patiënt. The Majin Foundation volgt dan ook met enthousiasme de verdere stappen op.

majinnl

 

zorg