The Majin Foundation

Workshop rond hoe zich optimaal te organiseren zodat massage mogelijk wordt voor iedereen die kanker heeft

We zitten voor de tweede keer samen met een groep therapeuten, opleiders en doorverwijzers in ziekenhuizen om een kader uit te werken rond massage bij kanker. Deze groep gepassioneerde mensen wil dat massage toegankelijk wordt voor iedereen die ziek is. Hiermee gaan we tijdens deze workshop aan de slag.

beeld4

“De grote troef van onze groep is de aanwezigheid van verschillende profielen. We hebben elkaar nodig om te evolueren naar concrete, gemeenschappelijke doelen.”, Cathérine

beeld11

Voor Eva is de samenwerking met oncologen onontbeerlijk. Er is een wisselwerking nodig zodat enerzijds de oncoloog weet wat de masseur doet tijdens een massage. Anderzijds moet ook de masseur de nodige informatie hebben over de patiënt.

De groep droomt van massage die integraal deel uitmaakt van de zorg tijdens de oncologische behandeling. Patiënten moeten een keuze kunnen maken tussen verschillende soorten massage bij kanker. Verschillende therapieën zijn waardevol en moeten naast elkaar kunnen bestaan. “We willen samenwerking en geen uitsluiting!”, zegt Catherine.

De groep gelooft dat massage belangrijk is voor het welzijn van de patiënt. Daarom wil ze ervoor ijveren dat mensen makkelijker de weg vinden naar een massage die aangepast is aan hun situatie. Zo kunnen ze op een veilige manier genieten van de ontspanning die de massage teweeg brengt.

beeld2

“We willen inzetten op gedegen opleidingen in België en hierdoor kwaliteitsgaranties bieden voor de mensen die ziek zijn”.

We gaan naar huis met een naam en een missie voor het platform. Er moet nog veel uitgewerkt worden, maar de basis voor het ‘Platform Massage Bij Kanker’ ligt er na onze workshop vandaag. Het enthousiasme van de deelnemers is aanstekelijk en ze zijn bereid om hun tijd, expertise en netwerken ter beschikking te stellen opdat kwaliteitsvolle massages voor iedereen mogelijk worden in België. Deze mooie samenwerking blijven we nog even faciliteren vanuit The Majin Foundation!

beeld3

“We moeten eerst delen om erna te kunnen vermenigvuldigen”, Marianne

 

zorg