The Majin Foundation

Meten is weten

Op een druilerige maandagavond in november worden we warm ontvangen door de mensen van L’île en soi te Doornik. Het huis opende de deuren in juni dit jaar en draait ondertussen op volle toeren. Paschale, de coördinatrice van L’île en soi, geeft ons trots een rondleiding. Erna gaan we gauw aan de slag, want er wacht een goedgevulde agenda.

Groepsfoto 1

De groep verklaart zich akkoord met het voorstel om in het kader van gegevensregistratie en impactmeting het Majin Network op te delen in 3 cycli. Voor met registreren en impact meten kan gestart worden, moeten nog enkele belangrijke stappen worden gezet. Een overeenkomst met elke organisatie maakt de voorwaarden duidelijk om in dit registratiesysteem te stappen. En ook wordt er een werkgroep opgericht die de bakens van het registratiesysteem uitdenkt, en hiervoor samenwerkt met de volledige groep. Zo staan meteen al enkele belangrijke punten op de agenda voor 2019.

Groepsfoto 2

Er zal volgend jaar ook verder gewerkt worden rond het thema vrijwilligers. The Majin Foundation zal hierover studiedagen organiseren. Ook de procedure om te kunnen aansluiten bij het Majin Network zal in 2019 verder op punt worden gesteld.

Groepsfoto 3

We blikken terug op het afgelopen jaar. Wat kan beter? Het Majin Network heeft, na enkele jaren van vertrouwen opbouwen en fundamenten leggen, dit jaar naar concrete doelen gewerkt. Daardoor zit de spirit in de groep goed! The Majin Foundation wil deze positieve vibe graag verder stimuleren. En zal daarom in 2019 een studiereis te organiseren. Zo kunnen de leden van het Majin Network inspiratie opdoen en ervaringen uitwisselen buiten de vergaderingen van het netwerk om. Wij kijken alvast uit naar een nieuw jaar boordevol positiviteit en inspiratie!

Rust brengt raad

Het einde van de zomer nadert. De vakantie zit er voor de meesten op. Tijd voor het Majin Network om er weer in te vliegen. Geen gebrek aan goede ideeën na de vakantie. Er staan meteen ook al enkele belangrijke thema’s op de agenda. Tine bijt de spits af met een presentatie over hoe we gegevensregistratie en impactmeting aan elkaar zullen koppelen. Registreren en meten gaan immers hand in hand. De resultaten van de impactmeting kunnen later gebruikt worden om aan fondsenwerving te doen.

Vervolgens komt het voorstel aan bod om de structuur van het netwerk aan te passen. Op die manier willen we zo accuraat mogelijk aan de noden van de huizen kunnen voldoen. Deze noden zijn voor nieuwe initiatieven immers anders dan voor ervaren huizen. Een akkoord over de nieuwe structuur staat op de agenda van de volgende vergadering. De aanwezige leden lijken er alvast voor te vinden.

Tine en Els lichten de groep nog in over twee voor de inloophuizen interssante initiatieven. Zij kunnen zichzelf op een volgende vergaderig komen voorstellen, zodat iedereen hen persoonlijk hun vragen kan stellen. Aan het einde van de vergadering wordt tijd gemaakt om informatie te delen en ervaringen uit te wisselen. Ook dat is elkaar versterken. Altijd zo mooi om zien!

In het najaar staat alweer de laatste vergadering van 2018 gepland. Aan agendapunten geen gebrek! Het Majin Foundation-team kijkt er alvast naar uit om samen met het Network Majin – Together for Global Care te blijven werken aan een betere ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten.

Sharing knowledge for life

Op 18 mei werd de prachtige Oude Abdij van Drongen even omgetoverd tot een centre de santé. The Majin Foundation organiseerde er samen met La Vie-là  een Masterclass hands-on therapieën bij kanker. Een veertigtal gepassioneerde massagetherapeuten kwam uit alle hoeken van België om bij te leren van gastspreker Gayle MacDonald. De Amerikaanse is auteur van “Medicine hands” en dé referentie in haar vakgebied. Iedereen had lang uitgekeken naar haar komst.

En we werden niet teleurgesteld! Na het welkomstwoordje van Majin en Marie-Paule, brachten Gayle en een panel van 3 deskundigen hun visie op enkele belangrijke thema’s binnen massage bij kanker. Het panel bestond naast Gayle nog uit Cathérine Bauraind, oprichtster van “Mes Mains Pour Toi” vzw, massage voor ernstig zieke kinderen en hun familie; Paul Sercu, grondlegger van de fasciatherapie in België; en Nicole Van Beek, oprichtster van “Massage voor iedereen“, opleidingen in zorgmassage.

De panelleden spraken 3 verschillende talen, dus waren er twee tolken van dienst. Tine De Clerck van The Majin Foundation, tegelijkertijd ook moderator bij het panelgesprek, en Estelle Smits van Massage bij Kanker Nederland zorgden ervoor dat van een taalbarrière niets te merken was.

In de namiddag stond iedereen te popelen om de handen uit de mouwen te steken! Gayle toonde enkele handelingen voor en legde daarbij vooral de nadruk op het belang van het lymfeprotocol. De deelnemers keken en luisterden geboeid.

Toen mochten de massagetherapeuten zelf aan de slag. Terwijl ze op elkaar oefenden, liepen Gayle, Nicole, Catherine en Estelle door de zaal om te helpen en bij te sturen.

Na de zorgende handen, was het tijd voor de dankende handen. Marie-Paule en Majin dankten iedereen, en in het bijzonder Gayle en het panel, uit de grond van hun hart voor hun aanwezigheid. Het panel stuurde de mensen naar huis met de boodschap: “Verenig u! Samen staan jullie sterk! Massage bij kanker moet op de kaart worden gezet, zodat dit voor iedereen toegankelijk wordt.”

Een eerste stap in die richting wordt alvast gezet. Massage bij kanker België en het Instituut Massage bij Kanker Nederland organiseren in 2020 samen de eerste Europese Conferentie ‘massage bij kanker’. Houd 20 tot 22 september 2020 dus alvast vrij in jullie agenda!

 

buigt zich over dataregistratie

Op een mooie lenteavond werden we hartelijk ontvangen door Janik en Debora in het nieuwe Delta hospitaal te Brussel. Na een heerlijk welkomstdrankje en hapje, kregen we een rondleiding door het indrukwekkende gebouw en wat meer uitleg bij de werking van Re-source.

(copyright foto’s www.detiffe.com)

Na de rondleiding was het tijd voor de orde van de dag.
Tijdens de vorige vergadering in februari werden de taken binnen de groep verdeeld i.v.m. de opleiding voor vrijwilligers. Bij The Majin Foundation weten we echter hoe overbevraagd de coördinatoren van de huizen zijn. Daarom stelden ze voor om terug een iets actievere rol te op te nemen binnen het Majin Network om hen nog beter te ondersteunen. Er werd met applaus aangegeven dat iedereen akkoord was.

Er volgt ook nog een voorstelling van Salesforce, het registratiesysteem waar Re-source sinds kort mee werkt. Ook werd nog even stilgestaan bij de GDPR, die binnenkort in voege treedt, en de impact die dat zal hebben op de ondersteuningshuizen.

Het Majin Network – Together for Global Care moet beslissen of ze willen registreren en met welk systeem en of ze dit samen willen. Gegevens registreren kan op microvlak een management tool zijn en op macrovlak helpen de sociale impact te meten en te bewijzen. The Majin Foundation engageert zich om het Majin Network in dit proces bij te staan waar mogelijk en zal dit thema verder voorbereiden.

ondertekent het charter

Het Network Together for Global Care werd op een koude februari avond warm ontvangen bij a Touch of Rose in Bornem.

Na een boeiende rondleiding nam de groep plaats aan tafel voor het officiële gedeelte van de avond: het ondertekenen van het charter.

Toen iedereen had getekend, weerklonk applaus. De leden van The Majin Network zijn terecht trots op deze belangrijke verwezenlijking.

Het tweede agendapunt van deze bijeenkomst was de opleiding van vrijwilligers. De leden van The Majin Network zijn het erover eens dat deze beter kan worden georganiseerd en dat het efficiënter zou zijn hiervoor samen te werken.

Er werden enkele concrete afspraken gemaakt over hoe de groep dit precies zal aanpakken. Nadat de taken werden verdeeld, namen de leden van The Majin Network tevreden afscheid. Ze weten wat hen te doen staat tegen de volgende bijeenkomst in het voorjaar.

Eerstesteenlegging van het majin Huis

20 december was het dan eindelijk zover! De eerstesteenlegging en voorstelling van Het Majin Huis. Het team van The Majin Foundation had samen met Els, die hoofdcoördinator wordt van Het Huis, lang naar dit moment toegewerkt. De genodigden voor de eerstesteenlegging werden ontvangen met koffie en thee. Rond 11u ging het richting de werf voor de onthulling van de symbolische eerste steen door Schepen Rudy Coddens.

Na dit officiële moment, keerde iedereen terug naar het Elisabeth-huis voor de persvoorstelling. Het project werd aan de hand van enkele vragen voorgesteld aan de genodigden en verzamelde pers. Majin gaf een woordje uitleg bij hoe Het Huis dat haar naam draagt uitgegroeid is van een droom tot een concreet project. Els lichtte de activiteiten toe en de doelgroep waarop deze gericht zijn. Zowel Schepen Rudy Coddens als Joke Vasseur, teamcoördinator van de dienst welzijn en gelijke kansen bij de Stad Gent, zien de komst van Het Majin Huis als een grote meerwaarde voor de Stad Gent. Na de voorstelling kon iedereen nog even nakaarten bij een glaasje.

blikt vooruit

Dit jaar loopt op z’n eind en het Network Majin – Together for Global Care blikt alvast vooruit naar het volgende. Tijdens deze laatste vergadering van 2017 werd weer heel wat werk verzet. Nadat het charter in grote lijnen nog eens was overlopen, werd in twee groepjes gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten.

Op de eerste vergadering van het nieuwe jaar zal het charter ter ondertekening aan de leden worden voorgelegd.

Het Network brainstormde ook over de thema’s waarop zij het komend jaar wil werken. Deze werden bepaald bij wijze van stemming. Ook de data waarop in 2018 zal worden vergaderd, werden vastgelegd.

Het Network Majin is helemaal klaar voor het nieuwe jaar!

bouwt verder aan de toekomst

Na een deugddoende zomer is het Network Majin – Together for Global Care klaar om er terug in te vliegen! Om ieders geheugen op te frissen, werd nog even herhaald waarom het Netwerk initieel is ontstaan: om ervaringen te delen met elkaar en samen te werken aan bekendmaking bij het grote publiek en bijgevolg het welzijn van mensen met kanker te verhogen.

Nu het Netwerk bijna 2 jaar bestaat, was de tijd was rijp om de analyse te maken van hoe het proces en de werking tot nog toe zijn verlopen. Wat waren de hinderpalen? Wat verliep goed? De groep kwam tot een voorstel voor een verbeterde manier van samenwerken.

Nadat de werkgroepen hun resultaten hadden voorgesteld, werd nog uitgebreid de tijd genomen om het charter door te nemen. Na enkele aanpassingen en verfijningen is het charter klaar om op de volgende bijeenkomst door alle leden te worden ondertekend.

The Majin Foundation besliste om te blijven investeren in dit mooie project en binnen een jaar opnieuw te evalueren. De groep moet nu zien de verwachtingen in te lossen.

“DE BAL LIGT NU IN ONS KAMP. WIJ ZIJN HET NETWERK”, MARIE-PAULE

Iedereen vertrok met een tevreden gevoel. De wil om vooruit te gaan is er en nu zijn er ook concrete plannen voor de toekomst: volgende keer zal het charter klaar zijn om getekend te worden.

Laurence, sinds het begin compagnon de route voor de organisatie en haar partners, knijpt er een jaartje tussenuit. Vanaf half september gaat zij samen met haar gezin nieuwe horizonten verkennen. Na dit jaar zal Laurence haar hernieuwde energie weer volop inzetten voor The Majin Foundation. Martine De Clerck zal gedurende deze periode de fakkel overnemen en leef met kanker op dezelfde manier uitdragen.

Een project op poten zetten om mensen te ondersteunen bij het leven met kanker is één zaak. Blijvende financiering garanderen is een andere zaak. Jaar na jaar projectfinanciering verzekeren is een intensief proces. Het vraagt veel energie. Energie die dan niet meer rechtstreeks ten goede komt aan het doel van de organisatie: mensen optimaal ondersteunen tijdens een moeilijke periode. Kan duurzame financiering een oplossing bieden en hoe doe je dat?

Tijdens rollenspellen oefenen we het gesprek met een filantroop, hoe je je daar het beste op voorbereidt en wat je een filantroop kan vragen.

Een goede pitch is essentieel bij het zoeken naar duurzame partnerschappen. De deelnemers oefenen de pitches binnen een tijdsbestek van 2 minuten, met de chronometer ernaast.

“Tijdens iedere ontmoeting wordt er een zaadje geplant, bij iedere persoon met wie we spreken. Dat moeten we gebruiken in het uitbouwen van win-win partnerschappen”, Sibylle.

Praat in resultaten. Zo wordt het glashelder wat je wil bereiken.

“Duurzame partnerschappen opzetten, hoe doe je dat? De voorruit was aangedampt toen ik deze ochtend toekwam op de workshop. Nu is ze helder.” Germain

The Majin Foundation werkt voor en met organisaties die het vangnet bieden om de mens achter de ziekte er opnieuw bovenop te helpen. Deze mensen verdienen dan ook alle aandacht van deze organisaties. Daarom versterken we hen graag rond het opbouwen van duurzame partnerschappen. Zo kan leven met kanker alle aandacht krijgen.

Onze dank gaat uit naar Le Pain Quotidien en de Jeugdherberg van Bergen om deze workshops mee mogelijk te hebben gemaakt.

streeft naar optimale kwaliteit bij het leven met kanker

Hoe kunnen we kwaliteit optimaal organiseren binnen een huis waar mensen met kanker ondersteund worden? Het Netwerk heeft verschillende voorstellen uitgewerkt om standaarden te zetten.

“Binnen onze huizen vinden we gezelligheid belangrijk, maar vanzelfsprekend is het niet. We moeten dit valoriseren binnen een kwaliteitslabel”, Sofie

Voor de ondersteuningshuizen is het belangrijk om hun sociale impact te meten. Mensen vertellen er elke dag hoeveel het voor hen betekent om ondersteuning “als mens” te krijgen. Dit willen de huizen meten. Zo weten we precies welk verschil we maken in het behandelingstraject van een patiënt.

Anne verduidelijkt dat elk huis zijn eigenheid en specifieke werking heeft. De taken die er worden uitgevoerd verschillen dan ook volgens de context. De huizen moeten vrij zijn om te bepalen wie deze taken uitvoert. Het heeft geen zin om dat in een specifieke functie, zoals bijvoorbeeld een coördinator, te gieten.

Het Netwerk is nu echt klaar om zijn charter uit te schrijven. En zo stilaan een eigen werking op te zetten om te garanderen dat de ondersteuningshuizen alle kansen krijgen. Want de patiënten verdienen niets minder! The Majin Foundation ondersteunt het Netwerk graag tot het zelfstandig zijn werk kan verder zetten.

Network MAjin op bezoek bij Inloophuis De Eik en Toon Hermanshuis

10.30u: afspraak op de parking voor het Inloophuis De Eik in Eindhoven. Mensen van bestaande – of op te richten – inloophuizen wachten elkaar vol verwachting op. Vrijwilligers en coördinators, oprichters en therapeuten zijn van de partij.

Saskia van De Eik zet ons gezellig met een tas koffie rond een tafel en laat de groep hun vragen afvuren. De hele werking van het huis wordt doorgesproken. Saskia licht verder toe hoe de samenwerking loopt tussen inloophuizen.

“ER IS EEN GOEDE SAMENWERKING TUSSEN INLOOPHUIZEN IN BRABANT: COÖRDINATOREN EN DIRECTEURS KOMEN ÉÉN KEER PER 2 MAANDEN SAMEN. ZE DELEN DAN BEST PRACTICES, STELLEN TRAININGEN TER BESCHIKKING EN GEVEN ELKAAR TIPS QUA FUNDRAISING”, SASKIA VAN VLIET

Tonnen informatie kregen we over Inloophuis De Eik. Daar krijgt iedereen honger van. Op een terras bij een sublieme lentezon, brainstormden we verder over hoe de ondersteuning voor mensen met kanker beter kan in België.

We trekken verder naar Maastricht om het Toon Hermanshuis te bezoeken. Een hartelijke gastvrouw leidt ons naar een prachtige zaal waar koffie, thee en koekjes op ons wachten. Wanneer Joan binnenkomt begint ze gepassioneerd honderuit te vertellen over het huis.

 

“HET TOON Hermanshuis biedt tijd en aandacht aan haar gasten. Zo biedt ze als het ware “een pauzeknop” aan in hun zorgen. De activiteiten verleggen je focus waardoor je niet meer denkt aan je zorgen”, Joan Warnier

 

Bedankt De Eik en Toon Hermanshuis! Voor jullie openheid. Voor het engagement waarmee jullie tijd vrijmaakten om ons te informeren en te ondersteunen waar jullie kunnen.

Patiënten en hun welzijn staan centraal in deze huizen. Dat verenigde ons allen op deze studie-uitstap. En voor de patiënt wil iedereen de krachten bundelen. Deze boodschap nemen we mee naar huis.

De mens achter de kanker staat centraal

Het netwerk wil de levenskwaliteit van iedere patiënt verbeteren door een ruim omvattend aanbod aan zorgen en ondersteuning aan te bieden in een kader dat overal in België gelijkaardig is. Tijdens deze vergadering krijgt de missie een concretere invulling.

In kleinere groepen thematische onderwerpen uitwerken. Dat is de werkwijze waar het netwerk voor kiest. Op deze manier kan de aanwezige kennis en expertise ten dienste van iedereen in het netwerk worden gesteld. Zo worden enerzijds de organisaties maar ook de zorg voor mensen met kanker versterkt.

beeld1

“Het doet deugd om regelmatig te overleggen met elkaar. We voelen een noodzaak om elkaar meer te ontmoeten in kleinere groepjes.”

beeld2

“Met onze werkgroep willen wij een visiedocument uitwerken rond de rol van een coördinator. Iedere organisatie zal dit document kunnen aanpassen aan zijn eigen werking.” Janik

beeld3

Sofie zal met haar groep een draaiboek uitwerken rond vrijwilligerswerking. “Ik vind het heel fijn om met iets concreet naar huis te gaan.”

Stappenplannen zijn ontwikkeld rond concrete cases. Iedereen weet waarmee aan de slag te gaan. Het netwerk is op de goede weg om haar werking verder te concretiseren en een meerwaarde te betekenen voor elkaar. Concreet zijn het de patiënten die hier beter van zullen worden. The Majin Foundation blijft deze positieve groep graag verder faciliteren om dit waar te maken.

zorg

Zeven massagetafels, vier bevlogen sprekers en 27 gepassioneerde therapeuten komen samen om van elkaar te leren rond aanrakingstherapieën bij kanker.

Het mooie oude station van Gastuche werd omgevormd tot Centre de Santé en is de ideale plek voor deze uitwisseling.

collage_1

De vrijwilligers die bij la Vie-là lichaam en geest terug in balans brengen door therapeutische aanrakingen zijn van de partij. Alsook andere pioniers die in België dagelijks mensen met kanker begeleiden door aanrakingen. Samen vormen ze een groep die met veel respect en interesse komt leren van elkaar.

1666

Marianne legt ons uit hoe de Trager methode een uitnodiging is om positieve sensaties op te nemen in het zenuwstelsel. Zo biedt het een tegengewicht voor de ziektebeleving die vaak als pijnlijk en negatief wordt ervaren.

collage_2

Estelle komt helemaal uit Nederland om haar inzichten te delen over de emoties die bij kanker aan bod komen. Aanraken is de meest directe poort tot de emoties. Het is als therapeut dan ook cruciaal om de juiste begeleiding te kunnen bieden bij deze emoties. Door te luisteren. Luisteren naar iemand doet herkennen en heeft een therapeutisch effect.

We deden de oefening en konden nadien zelf niet stoppen met praten over de luister-ervaring …

luister

Paul, Catherine en Brigitte tonen ons hoe fasciatherapie een perceptie is die het mogelijk maakt om input te geven aan de patiënt. Iedereen komt op zijn tenen kijken naar de demonstratie en we konden een speld horen vallen in de zaal.

collage_3

Cédrine vertelt een verhaal aan de mensen die ze behandelt. Ze verlegt de focus van haar patiënten door hun zintuigen en verbeelding aan te spreken. Zo stelt ze hen op hun gemak en stimuleert hun emoties. Haar ervaringen op de afdeling oncologie en palliatieve zorgen zijn herkenbaar voor iedereen in de zaal.

collage_4

De genereuze openheid van de therapeuten tijdens de workshop zorgde voor een boeiende uitwisseling van kennis en know-how. Mensen die kanker hebben, zullen nog beter ‘aangeraakt worden’ in de toekomst. The Majin Foundation organiseerde deze uitwisseling samen met la Vie-là… en samen zijn we overtuigd van het belang aan deze uitwisseling voor de mens achter de kanker.

selfie_cedrine

zorg

22 september 2016

Een ganse dag trekken een aantal pioniers zich terug om “het Platform Majin, Massage & cancer” verder vorm te geven, om elkaar beter te leren kennen en misschien ook een woordje Frans of Nederlands op te pikken…

We werken een position paper uit die omschrijft hoe het Platform het welzijn van de patiënt zal bevorderen. Hoe kan de patiënt optimaal  genieten van de expertise van de deelnemers die verenigd zijn binnen het Platform Majin? Door elkaars werkwijze en aanpak beter te kennen leren de deelnemers ook bij. De patiënten hebben er alleen maar baat bij zegt Cédrine.

Waarop Rina poëtisch opmerkt:

“We hebben elk onze eigen kleur maar samen vormen we een regenboog.”

workshop_massage1

Massage bij kanker moet aan een degelijke basiskwaliteit beantwoorden en dat moet vanuit de verschillende opleidingen gegarandeerd kunnen worden. De groep zal hiervoor een kader uitwerken en een werkgroep gaat hier rond aan de slag.

We zijn dagelijks in contact met anderen die eveneens het welzijn van mensen met kanker nastreven. Het Platform streeft ernaar in België de vertegenwoordiger zijn op gebied van massage bij kanker.

Hoe kunnen we nu goed samenwerken om zo efficiënt mogelijk ons doel te bereiken? Volgens Catherine wordt de grootste meerwaarde gecreeërd wanneer iedereen zijn eigenheid kan behouden maar toch een gezamelijk doel voor ogen kan gehouden worden.

“Hoe kunnen we sterker staan, efficiënter communiceren en samenwerken zodat artsen en ziekenhuizen ons als volwaardige partners zien?”, Brigitte

sfeerbeeld_brainstorm_massage

Het Platform Majin heeft op deze inspirerende dag een missie uitgewerkt. De groep heeft onderlinge afspraken gemaakt waardoor het Platform verder aan het werk kan. En dit steeds ten dienste van het welzijn van de patiënt. The Majin Foundation volgt dan ook met enthousiasme de verdere stappen op.

majinnl

 

zorg

“We kunnen zoveel van elkaar leren. Laten we volgende vergadering concreet werken. En kijken welke meerwaarde het platform ons kan bieden op specifieke onderwerpen”. dat was de expliciete wens van de groep na het vorige overleg.

Iedere organisatie organiseert verschillende activiteiten voor de doelgroep en dankt zijn werking aan een groep geëngageerde vrijwilligers. Voor elke organisatie is het een uitdaging om de middelen te vinden om een coördinator te betalen. Daarom werken we nu rond deze 3 thema’s: vrijwilligerswerking, activiteiten en financiële middelen zoeken. Ze dragen immers alle 3 bij tot ons gemeenschappelijk objectief: het welzijn van de patiënt.
.

ria

Ria toont ons, in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg, het belang aan om onze krachten te bundelen. Onze organisaties zijn immers de noodzakelijke partners voor de overheid binnen de huidige maatschappelijke evoluties. Hierop moeten we als netwerk inzetten.

“We willen aan de hele wereld tonen dat er een groep partners bestaat die ijvert voor het welzijn van de patiënten”, Yvette

els_alex

Els zou graag inzetten op vormingen voor vrijwilligers. Volgens Alex is de rol van het netwerk om deze vormingen te delen en te vermenigvuldigen. En volgens Janik kunnen we een aanbod van opleidingen samenstellen waar alle vrijwilligers van de ledenorganisaties toegang tot hebben.

We moeten financieringsmogelijkheden voor de coördinatoren van onze organisaties zoeken via het netwerk. Laat ons de kracht van het netwerk gebruiken op nationaal, Vlaams en Waals niveau!

discussie_naam

De deelnemers discussiëren gepassioneerd over de naam van de groep. We zijn een netwerk waarvan ieder lid zich inzet voor het welzijn van de patiënt.

“Elke organisatie binnen het netwerk heeft zijn eigen identiteit, maar de wens om samen te werken verbindt ons”, Sibylle

groep_quote_nl2

zorg

Er zijn potentiële voordelen voor massage bij kanker die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Voor Yvette is het belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan om dit hard te maken.

beeld4_massage

Het platform ‘Massage bij kanker’ komt tijdens deze derde vergadering samen om zich als groep verder te structureren. Het doel is om massage mogelijk te maken voor iedereen die kanker heeft. Tijdens dit overleg leggen we de missie van het platform vast en bepalen we verder welke rol het wil opnemen.

beeld3_massage

“We moeten absoluut de link leggen tussen ‘aanraken’ en ‘geraakt worden’. We spreken over een massage voor het lichaam en de geest. We moeten communiceren dat we niet alleen het lichaam van de mens raken, maar ook zijn/haar hart”, Marie-Paule

Wat moet de doelstelling van het platform zijn? Maatstaven opleggen of inventariseren wat er bestaat en alle wegen opzoeken die leiden naar massage bij kanker? Voor Eva is het belangrijk te weten dat er een gemeenschappelijke noemer is, maar de onderlinge diversiteit moet ook erkend worden. Iedere techniek is anders en heeft zijn eigen specifiteiten.

beeld1_massage

“Ik leer massagetherapeuten spreken met hun handen. We leven in een tijd waarin veel gecommuniceerd wordt, maar niet meer via het lichaam. Wij gaan communiceren met het lichaam via onze handen…en raken zo het hart”, Rina

We willen ons positioneren als groep. Daarvoor moeten we elkaar eerst beter leren kennen om daarna beter te kunnen samenwerken, zegt Sibylle.

beeld2_massage

Dit neemt tijd, maar dit open en positief overleg werd door alle deelnemers als verrijkend beschouwd. Een positieve bijeenkomst die de groep sterker maakt en hen dichterbij de patiënten brengt. Het Platform staat bijna in de startblokken… op naar de voorbereidingen voor de volgende bijeenkomst! The Majin Foundation ondersteunt het Platform graag om zich verder te structureren zodat de groep zijn vleugels kan spreiden, in het belang van de patiënt.

 

zorg

De inspirerende wisselwerking tussen La Vie-là en The Majin Foundation heeft ervoor gezorgd dat de netwerken van beide organisaties versterkt zijn. “Aanstekelijk”, zo omschrijft Marie-Paule Meert de samenwerking met The Majin Foundation. “Het is ons gevoel dat La Vie-là een nog dynamischer en levendiger project is geworden.”

 

“La Vie-là verwelkomde na 2,5 jaar meer dan 550 personen.”

 

Strategische begeleiding

The Majin Foundation was ook de trigger binnen La Vie-là om na te denken over hun kernwaarden. “Hoe kunnen we een juist evenwicht blijven houden tussen efficiëntie en empathie? Hoe kunnen we de levensduur van onze organisatie garanderen?” The Majin Foundation stelde haar netwerk open en gaf La Vie-là ondersteuning en middelen om professioneel te kunnen blijven groeien. “Zo kozen we voor de organisatie SAMMAN om ons te begeleiden in het strategische proces van dit innovatieve project. En hebben we ons versterkt met een gemotiveerd persoon om dit goed op te volgen.”

 

Gespecialiseerde opleiding voor vrijwilligers

The Majin Foundation neemt haar rol als facilitator ter harte. Als geen ander waarderen ze het belang van een hechte groep vrijwilligers. “Om ervoor te zorgen dat vrijwilligers het fundament zijn en blijven van een duurzame organisatie, moet je ook investeren in het ontwikkelen van expertise en vaardigheden. Zo willen we onze vrijwilligers specifieke opleidingen aanbieden om toegang te geven tot de meest geavanceerde technieken. Zowel op het domein van manuele therapieën en massagebehandeling bij mensen met kanker, als mindfulness en coaching.”

herstel

Hoe de krachten bundelen om mensen met kanker beter te ondersteunen? We denken hierover na met bevlogen mensen

Nadat The Majin Foundation zich in Londen, samen met een groep pioniers liet inspireren door het model van Maggies Centres, denken we vandaag na over hoe we als groep de levenskwaliteit van de mens naast de kanker, kunnen verbeteren.

beeld1

“Nous devons donner l’information aux patients. On doit éviter que les gens cherchent des réponses chez des charlatans. C’est à nous de leur montrer la direction.”, Anne-Pascale

De groep wil een kernmodel definiëren dat als referentie kan dienen voor lokale huizen rond ondersteuning. Hierbij voedt elk lokaal model het kernmodel en vindt er een uitwisseling van informatie en expertise plaats. Het moet een soort expertisenetwerk worden dat niet beperkt, maar dat uitwisseling mogelijk maakt en reflectie bevordert.

Après la séance de travail à Londres, les particpants rentraient chez eux avec pas mal de questions. Aujourd’hui nous avons cherché, et trouvé, les premières réponses. Nous avons mis la base pour la mission du groupe et il y a des idées concrètes sur comment nous fonctionnerons. The Majin Foundation continuera à donner son soutien à cette initiative afin de développer ensemble un modèle qui offre un soutien optimale pour les gens qui ont un cancer en Belgique.

“We hebben nu alles in huis om de werking van onze groep verder te concretiseren.”, Sibylle

beeld2

“Le temps est mur. Nous devons mettre en place une task force pour la prise en charge globale de la personne.”, Marie-Paule

De groep wilt rond specifieke thema’s werken om zo concrete tools te ontwikkelen rond bv best practices en een draaiboek over de werking van een ‘ondersteuningshuis’. “Om dit waar te maken, zullen we een officiële structuur oprichten voor onze groep”, zeggen de deelnemers.

beeld3

“Nous devons montrer le besoin de cette approche pour les patients. Être seul à dire ‘c’est bon’, personne n’écoute. Être à 20, ça a du poids.”, Corinne

Le groupe est convaincu que le patiënt doit être le numéro 1, c’est pour lui qu’on doit se battre. “Nous devons faire reconnaître la prise en charge globale des patients en tant que concept. Avoir plusieurs thérapies de mieux être dans une unité de lieu fait toute la différence. Ces soins doîvent être accesible à tout le monde et on veut atteindre un maximum de patients”.

zorg

Workshop rond hoe zich optimaal te organiseren zodat massage mogelijk wordt voor iedereen die kanker heeft

We zitten voor de tweede keer samen met een groep therapeuten, opleiders en doorverwijzers in ziekenhuizen om een kader uit te werken rond massage bij kanker. Deze groep gepassioneerde mensen wil dat massage toegankelijk wordt voor iedereen die ziek is. Hiermee gaan we tijdens deze workshop aan de slag.

beeld4

“De grote troef van onze groep is de aanwezigheid van verschillende profielen. We hebben elkaar nodig om te evolueren naar concrete, gemeenschappelijke doelen.”, Cathérine

beeld11

Voor Eva is de samenwerking met oncologen onontbeerlijk. Er is een wisselwerking nodig zodat enerzijds de oncoloog weet wat de masseur doet tijdens een massage. Anderzijds moet ook de masseur de nodige informatie hebben over de patiënt.

De groep droomt van massage die integraal deel uitmaakt van de zorg tijdens de oncologische behandeling. Patiënten moeten een keuze kunnen maken tussen verschillende soorten massage bij kanker. Verschillende therapieën zijn waardevol en moeten naast elkaar kunnen bestaan. “We willen samenwerking en geen uitsluiting!”, zegt Catherine.

De groep gelooft dat massage belangrijk is voor het welzijn van de patiënt. Daarom wil ze ervoor ijveren dat mensen makkelijker de weg vinden naar een massage die aangepast is aan hun situatie. Zo kunnen ze op een veilige manier genieten van de ontspanning die de massage teweeg brengt.

beeld2

“We willen inzetten op gedegen opleidingen in België en hierdoor kwaliteitsgaranties bieden voor de mensen die ziek zijn”.

We gaan naar huis met een naam en een missie voor het platform. Er moet nog veel uitgewerkt worden, maar de basis voor het ‘Platform Massage Bij Kanker’ ligt er na onze workshop vandaag. Het enthousiasme van de deelnemers is aanstekelijk en ze zijn bereid om hun tijd, expertise en netwerken ter beschikking te stellen opdat kwaliteitsvolle massages voor iedereen mogelijk worden in België. Deze mooie samenwerking blijven we nog even faciliteren vanuit The Majin Foundation!

beeld3

“We moeten eerst delen om erna te kunnen vermenigvuldigen”, Marianne

 

zorg

 

Elsie Frederickx

“Trajectum heeft me leren omgaan met stress en de angst om opnieuw te hervallen.”

Na de medische behandeling verdwijnt een vangnet van stipte afspraken en nauwe opvolging. Net dan krijgen veel mensen het moeilijk want er wacht nog een lange revalidatie. Je denkt al wat aan de toekomst maar de onzekerheid zaait twijfel in je hoofd. Trajectum heeft me leren omgaan met stress en de angst om opnieuw te hervallen. ‘Het is oké zo’, zei Hilde, ‘maar laat die angst het stuur van je leven niet overnemen.’ Net door in een heterogene groep terecht te komen kijk je ook op een andere – meer positieve – manier naar je eigen gedachten. En het mooie is: je wordt gaandeweg sterker, je komt zelf tot andere inzichten en je bouwt stap voor stap je vertrouwen opnieuw op. Je ontdekt nieuwe vaardigheden of je wordt bevestigd in je talenten. Je krijgt energie en goesting om er opnieuw in te vliegen.

Over Trajectum – The Majin Foundation

Trajectum organiseert op maat gesneden trajecten, afgestemd op ieders individuele en professionele behoeften en gekenmerkt door een menselijke aanpak, respectvol voor ieders persoonlijkheid. Trajectway is één van de trajecten van Trajectum die van de verandering in je leven een unieke persoonlijke transitie maakt.

The Majin Foundation versterkt initiatieven die een project hebben voor mensen met kanker en maakt de activiteiten die Trajectum (pro bono) voorstelt bekend.

www.trajectum.be

Heb je de medische behandeling achter de rug en voel je je langzaam klaar om opnieuw dingen te doen?
Interesse? Geef een seintje aan Laurence Femont van The Majin Foundation op 0468 215 626 of info@localhost:8080/majinfoundation.

ga

Het voorbije jaar is de bezetting in het Zorghuis Oostende exponentieel gestegen. Daarenboven kijkt het team uit naar een nieuwe locatie. Niet enkel om de stijgende vraag op te vangen maar vooral om meer comfort te bieden aan de gasten en de bezoekers. Voorzitter Johan Valcke beschouwt The Majin Foundation als een onmisbare schakel om verder te professionaliseren.

Opstellen van een actieplan

“Dankzij The Majin Foundation hebben we samen met vzw Samman een actieplan opgesteld om de volgende vijf jaar professioneel aan te pakken. Hieruit zijn twee zaken naar voren gekomen: we moeten de naambekendheid verhogen bij het brede publiek en we moeten op zoek naar een nieuwe locatie.”

johan1– Johan Valcke –

“The Majin Foundation is voor ons een katalysator om verder te groeien. Een centrale pion die steeds meer aan geloofwaardigheid wint bij het hele netwerk van kankerverenigingen.”

Bouwen aan een sterke naam

“We merken dat meer en meer zorgverleners mensen met kanker doorverwijzen naar ons Zorghuis. Dat is goed nieuws en ongetwijfeld het resultaat van 5 jaar hard werken. Maar we kijken ook vooruit. Samen met The Majin Foundation en het Zorghuis Gent gaan we na welke gezamenlijke acties we kunnen organiseren om nog meer top of mind te zijn bij de belangrijkste doorverwijzers.”

Zorghuizen in heel België

Tot slot blijft Johan rekenen op de steun van The Majin Foundation om ook zorghuizen op te richten in andere regio’s in ons land. Om die ambitie kracht bij te zetten zal The Majin Foundation haar schouders zetten onder een gezamenlijke communicatie met het Zorghuis Gent. Dankzij hen kunnen we samen met een extern communicatiebureau bouwen aan een sterk merk voor de Zorghuizen.

herstel

27 oktober 2015

Hoe organiseer je ondersteuning voor mensen met kanker? We laten ons samen inspireren door het prachtige model van Maggies Centres in Londen.

The Majin Foundation streeft naar een betere ondersteuning voor mensen met kanker. We trokken met een groep Belgische pioniers naar Maggies Centres in Londen om te leren over haar innovatief model om de mens achter de kanker te ondersteunen. En we dachten na over hoe we dit in België samen kunnen waarmaken.

“Je suis excitée par ce que j’ai vu chez Maggies. Je suis émue par la proximité que j’ai ressenti, de pouvoir parler d’humain à humain”, Anne

Jeudi soir, le 15 octobre. C’est la journée du cancer et nous arrivons avec notre groupe à Londres.

foto-iii

“A cancer diagnose is like being parachuted into foreign territory without a map or compass. At Maggies Centre, people learn to navigate”, Maggie Keswick Jencks

Chez Maggies Centre, tout tourne autour des personnes, ELLES sont le point de départ, Veronica a remarqué. “Nous devons travailler sur une notion de concept ensemble. Un concept commun qui sera reconnu par les fondations et le gouvernement”.

We gaan over tot actie: wat gaan we nu doen om ondersteuning in een totaalconcept vorm te geven in België? Verschillende groepjes weken rond 3 actiepunten: het concept vormgeven; inventariseren wat er bestaat en het draagvlak zoeken om hierrond te gaan samenwerken.

“At Maggies it is all about the patient. We follow their agenda. By active listening, we value their experience and their story”, Bernie Byrne

Majin vraagt zich af of het concept dat we bij Maggies hebben gezien wel volledig is. “Worden de mensen wel van het begin tot einde begeleid?” Misschien moeten we bij het uitdenken van een concept in België nadenken over bijkomende mogelijkheden tot ondersteuning.

Le bâtiment d’un Maggies Centres doit engendrer la motivation pour aller de l’avant, donner les utilisateurs des centres de l’espoir et remonter leur morale. Dans ce cocon, l’équipe Maggies va aider à optimiser la santé des gens. Les gens sont experts de leur propre expérience, la nutrition, les sports et les aspects psychosociaux ’empower’ les gens dans un endroit acceuillant et relaxant.

“Il faut construire un modèle théorique de base, comme une fleur, qui sera adapté selon les spécificités régionales. Chacun vient alors ajouter son pétale. Nous devons éviter le dispersement, la fleur sera détruite si tout le monde vient arracher son pétale”, Corinne

foto-i

Deze uitstap heeft een waardevolle dynamiek gecreëerd tussen de deelnemers. Er is veel “goesting” ontstaan om samen te bouwen aan een model zoals Maggies, op Belgische maat. We gaan naar huis met vele vragen, maar wetende dat we de antwoorden samen zullen zoeken. The Majin Foundation helpt graag in de zoektocht naar deze antwoorden. Zo bouwen we samen aan een gemeenschappelijk model om mensen met kanker optimaal te ondersteunen in België!

Il faut développer un réseau avec les personnes intéressées de créer un concept. “Il nous faut des fondations solides pour éviter que notre maison s’éffondre”, Thierry

Na een bezoek vol boostende inspiratie bij Maggies trekken we ons terug om na te denken hoe we ondersteuning voor mensen met kanker verder vorm kunnen geven in België.
zorg

1 oktober 2015

Hoe massage bij kanker optimaal op de kaart zetten in België?

Meer en meer mensen laten zich masseren wanneer ze kanker hebben. The Majin Foundation vindt het belangrijk dat mensen makkelijker de weg vinden naar kwaliteitsvolle massage. Daarom zaten we met de personen die het aanbod organiseren en vroege pioniers samen om te kijken hoe dit beter te organiseren in België.

Catherine zou graag buitengaan op deze workshop met een stevige basis om samen met deze groep verder te kunnen. Het is met de ‘first believers’ dat alles begint.

“De diversiteit van deze groep is een grote troef. Het is door kwaliteit dat we meer zullen kunnen doen voor de persoon achter de kanker”, Marie-Paule

foto-i

Wat zijn de dromen van de deelnemers rond massage bij kanker? De mens achter de kanker is steeds het uitgangspunt.

De uitgebreide kennis en expertise aanwezig in deze groep, is een grote troef. Door deze te delen kan iedereen er beter van worden. Beide landsgedeelten zijn vertegenwoordigd en mensen hebben een achtergrond in verschillende disciplines. Met als gemeenschappelijk doel: zoveel mogelijk mensen de kans bieden om een kwaliteitsvolle massage te krijgen.

Er gaat een grote kracht uit van deze groep gepassioneerde mensen wanneer ze nadenken over hoe massage bij kanker optimaal aan te bieden.

“Hoe garanderen we kwaliteit voor mensen die ziek zijn? We moeten een kader uitwerken dat flexibiliteit biedt maar ook grenzen aangeeft”, Nicole

Deze workshop was een eerste stap om samen massage bij kanker op de kaart te zetten. De deelnemers zijn enthousiast om dit verder te exploreren. De gemeenschappelijke overtuiging is dat massage op veel grotere schaal moet worden aangeboden. Opdat dit op een professionele manier gebeurt, zijn er kwaliteitsgaranties nodig. Hiervoor wensen de verschillende personen te werken aan een structuur die dit mogelijk maakt. Een onafhankelijk platform zou hiervoor moeten worden uitgewerkt. The Majin Foundation verleent hier graag haar steun aan!

“Het feit van rond de tafel te zitten vandaag en dromen te kunnen delen is erg belangrijk”, Sibylle

zorg